ขอแสดงความยินดีกับนายอัครเดช อัครหิรัณยา

ขอแสดงความยินดีกับนายอัครเดช อัครหิรัณยาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสควอช ระดับนานาชาติ รายการ 22nd Asian Individual Championship ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *