ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2565 (Central English Medium Instruction Programmes Open House 2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *