ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของการทดสอบ IXL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของการทดสอบ IXL

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Mongkol Phakpuengkob     คะแนนสูงสุด
Haruki Ishikawa                  คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Papangkorn Songwatana   คะแนนสูงสุดอันดับ 3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Natthapon Rueangsukon    คะแนนสูงสุด
Panisa Saraneyawongse    คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Raiwin Phittayaprechanon  คะแนนสูงสุดอันดับ 3
Prasobchok Thongsupyai    คะแนนสูงสุดอันดับ 3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Thanakrit Leetueng            คะแนนสูงสุด
Nattawut Saengkram         คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Patarada Wongwijarn        คะแนนสูงสุดอันดับ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *