ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า​กว่า​ระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา​ 2561

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน ได้แก่
  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รอดดารา ม.3/4
  เด็กหญิงมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ม.3/2
 2. วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด 92 คะแนน ได้แก่
  เด็กหญิงชญาภรณ์ รักษี ม.3/2
 3. วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ได้แก่
  เด็กชายอนุสัญญา​ แก้วสุวสิงห์​ ม.3/1
 4. วิชาวิทยาศาสตร์​ ได้คะแนนสูงสุด 76 คะแนน ได้แก่
  เด็กหญิงมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ม.3/2
  เด็กหญิงชญาภรณ์ รักษี ม.3/2

😊crรูปภาพสวยๆจากครูเค้ก😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *