ขอแสดงความยินดีกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการจัดทำนวัตกรรมผลของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายบุคคลรูปแบบออนไลน์ (IXL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *