ขอเชิญร่วมงาน​ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ขอประชาสัมพันธ์​เชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านการกุศล​ของโรงเรียนในกิจกรรม​ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์​ที่ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.50 น. ณ บริเวณ​สนามโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้​การงานอาชีพ โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​
… แล้วพบกันนะคะ😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *