ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดการดังนี้

07.30 น. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

11.40 น. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันฟรีและจัดกิจกรรมวันปีใหม่ในห้องเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล

12.30 น. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (กรรมการสภานักเรียน กำกับกิจกรรม)

  • นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”
  • ประธานอ่านสารวันเด็ก
  • ร่วมร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
  • จับฉลากของขวัญให้นักเรียน
  • การแสดงดนตรีของนักเรียน
  • การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/6, 6/1, 6/3, 6/5
  • ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะครู ร่วมแจกของขวัญวันเด็ก
  • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *