กิจกรรม NR FIRST DATE 2020

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม NR FIRST DATE 2020 แก่ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ชมประมวลภาพกิจกรรมที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *