กิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” เพื่อมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *