กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดพิธีหล่อเทียนวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดนายโรง วัดบางบำหรุ และวัดปฐมบุตรอิศราราม ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *