กิจกรรมวัยรุ่น วัยมันส์ เท่าทันแอลกอฮอล์

โครงการศิลปะการแสดงสร้างพลังเครือข่ายงดเหล้า ดำเนินงานโดยทีมละครรณรงค์เฉพาะกิจเธียเตอร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าจัดกิจกรรม “วัยรุ่น วัยมันส์ เท่าทันแอลกอฮอล์” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *