กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *