“กิจกรรมการประชุมสัมนาทางไกลระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกับ Yonezawa Koujoukan High School ประเทศญี่ปุ่น”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *