กิจกรรมการจำหน่ายหนังสือเรียน แจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือเรียน แจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรม ==> https://www.facebook.com/nairongschoolnews/posts/318303423244839

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *