กำหนดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การสอบ
ดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบปลายภาค ดังนี้ คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *