กำหนดตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบกลางภาค ดังนี้

คลิกเพื่อดู……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *