กำหนดการมหกรรมวิชาการ

กําหนดการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
“นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 (Nairong Moves Forward to Thailand 4.0)” วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *