การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับ​สำรอง​ ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 ห้อ​งเรียนปกติ​ Integrated English Program ปีการศึกษา​ 2565 (ครั้งที่ 1)

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับ​สำรอง​ ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 ห้อ​งเรียนปกติ​ Integrated English Program ปีการศึกษา​ 2565 (ครั้งที่ 1)

🚩กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการมอบตัว ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(กรอกเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565)
bit.ly/nrnewstudent65m4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *