การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน เกม Robo Rescue

1. ด.ญ.วริศา แซ่ลิ้ม 2. นายณัฏฐชัย นันทโชคเกียรติ์

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน เกม Robo Soccer

1. นายภูดิศ วีระวุฒิ 2. นายรณกร เชี่ยวกิจ

– เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

– ผ่านการทดสอบในรูปแบบ Onsite ณ Convention Hall ชั้น 6 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (TNI)

– ผ่านการสอบรอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน เกม Robo Rescue และ เกม Robo Soccer รูปแบบ Online

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี 2. นายวีรภาส บุญทอง 3. นางกชกร ศรีสุวรรณ 4. นายปัทพงษ์ ธรรมสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *