การส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม เรื่อง”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำประชาธิปไตยวุฒิสภานักเรียนเข้าร่วมอบรม เรื่อง”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

ชมวีดีทัศน์ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *