การสมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต” YES รุ่น 27 และสมทบทุน รุ่น 34

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

File 1

File 2

File 3

หมายเหตุ: สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รับสมัครสอบจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เมื่อสมัครสอบแล้วนักเรียนสามารถเข้าห้องสอบได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการภาคภาษาอังกฤษ 02-4241826 ต่อ 3118

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *