การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ENGLISH PROGRAM และ MINI ENGLISH PROGRAM ) ประจำปีการศึกษา 2564

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ENGLISH PROGRAM และ MINI ENGLISH PROGRAM ) ประจำปีการศึกษา 2564

*หมายเหตุ: เวลาและลำดับการมอบตัวจะแจ้งอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *