การมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการกรอกใบมอบตัวออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 24.00 น. โดยแยกตามระดับชั้นดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กที่ลิ้งค์ bit.ly/nrnewstudent61m1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่ลิ้งค์ bit.ly/nrnewstudent61m4

 

จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เมื่อดำเนินการกรอกใบมอบตัวออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะได้รับเอกสารมอบตัวตอบกลับไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารมอบตัวให้
  2. ให้นักเรียนถือเอกสารที่ได้รับในวันรายงานตัวพร้อมเอกสารเพิ่มเติมมายื่นมอบตัวที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องคณิตศาสตร์
  3. เมื่อดำเนินการมอบตัวเสร็จสิ้นแล้ว สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ห้อง NR Digital Knowledge Centre ตามเอกสารที่แจ้งไว้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

ข้อควรระวัง

  1. การกรอกอีเมล์ ขอให้กรอกด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด Submit
  2. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในเอกสารการมอบตัว
  3. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน เรียบร้อย

 

โรงเรียนมีรถบริการรับ-ส่ง 2 รอบ ดังนี้
รอบเช้า รับจากปากซอยบรมราชชนนี 15 (ด้านข้างห้างเดอะเซ้นส์)ไปส่งในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น.
รอบกลางวัน รับจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงออกไปบริเวณปากซอยบรมราชชนี 15 (ด้านข้างห้างเดอะเซ้นส์) ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

 

กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

โทร. 02-424-1826 ต่อ 2120

 

3 thoughts on “การมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

  1. อยากทราบว่าใบ ปพ.1 ให้เอามาตอนไหน

    1. มารับวันที่ 9 เมษายน 2561 ค่ะ

  2. เริ่มปรับพื้นฐานของม.4 วันไหนคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *