การมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรอกเอกสารทางออนไลน์ ตาม url ที่กำหนด (กรอกเอกสารภายในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563)

ใบมอบตัว กรอกเอกสารทางออนไลน์ ตาม url

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(กรอกเอกสารภายในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563) bit.ly/nrnewstudent63m1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *