การพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับความอนุเคราะห์จาก ปฏิบัติการร่วม ศบภ.กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *