การประชุมผู้ปกครอง​เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิด​ภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา​ 2564​ ผ่านรูปแบบออนไลน์​

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง​เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิด​ภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา​ 2564​ ผ่านรูปแบบออนไลน์​ ในวันอาทิตย์​ที่ 7 พฤศจิกายน​ 2564 ผ่านห้องเรียน H.O.M.E. Program บน Google Classroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *