การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่าน Facebook live Click บนห้องเรียน H.O.M.E. Program (Google Classroom) ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน​ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *