การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งการดำเนินงานและให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และพบปะครูที่ปรึกษา

📸ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *