การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้อง NR DIGITAL KNOWLEDGE CENTRE โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *