การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นต้นกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น.– 15.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre

♥️ใส่ใจสุขภาพสักนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *