การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.10-15.30 น. ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *