การจัดส่งหนังสือเรียนเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับให้นักเรียนทางไปรษณีย์

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับให้นักเรียนทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน​ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *