การจอดรถ งาน Open House

27begin_DSC00002_1

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงมีพื้นที่จำกัดในการจอดรถ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่จะมาร่วมงาน Open House
จอดรถที่ห้าง The Sense Pinklao  โรงเรียนจะมีรถรับ-ส่งบริการตลอดวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *