การปรับปรุงระบบโทรศัพท์

แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำลังปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอกใหม่ ทำให้เลขหมายโทรศัพท์หลัก 0 2424 1826, 0 2424 9707, 0 2424 7851 ไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการติดต่อโปรดใช้ หมายเลข 0 2884 5915 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

Read more

กิจกรรม “Australia SAY Day” (SAY: South Australia Year)

  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ทำความตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและรัฐบาลออสเตรเลีย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียตอนใต้Mr. Darryl Carter จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนจึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้ชื่อกิจกรรม “Australia SAY Day” (SAY: South Australia Year)

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ Women Will

โรงเรียนวัดนายโรงจัดกิจกรรม ร่วมกับ Google ประเทศไทยจัดกิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาสตรีโครงการ Women Will ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 [box type=”info” size=”large” style=”rounded” border=”full”]”I believe the Internet is essential in this day and age”.[/box] กำหนดการ 13:30 ลงทะเบียน และ รับอาหารว่าง 14:00 แนะนำโครงการ Women Will เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดย คุณพรทิพย์ กองชุน, หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย 14:10 เชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยอินเทอร์เน็ต โดย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนายโรง 14:20 เริ่มฝึกอบรมโดยลูกสอนคุณแม่ เข้าใจอินเทอร์เน็ต ช่วยลูกทำการบ้านและหาข้อมูลที่สนใจด้วย Search ดูความรู้และความบันเทิงบน YouTube แบ่งปันสิ่งดีๆ กับลูกผ่าน Google+ และ Hangouts ใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 15:45 ถามตอบ และรับชุดฝึกอบรม ผู้ปกครองสตรีท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม(พร้อมกับนักเรียนในปกครองของท่าน 1 คน)สามารถติดต่อ โทร 02 424 1826 ต่อ 104 ภานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม http://www.womenwill.com/.

Read more