พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับความอนุเคราะห์จากอดีต ส.ก.นภาพล จีระกุล ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *